‏ תקנון צהרוני ניצנים תשפ"ג

להורדת התקנון | לחצו כאן

המתנ"ס יפעיל בשנת הלימודים תשפ"ג את צהרוני ניצנים המפוקחים והמסובסדים ע"י משרד החינוך בגני הילדים ובבתי הספר. בהתאם להחלטת הממשלה להרחיב את סבסוד מסגרות לימודיות נוספות בשעות אחר הצהריים העשרה בתום יום הלימודים לגילאי  8 - 3 הנמצאים בגני הילדים ובכיתות א' - ב'. כלל הסבסוד בתוכנית ניצנים ובית ספר של החגים הינו בכפוף לתקצוב של משרד החינוך כמפורט מטה.

במסגרות הצהרון: העשרה לימודית ופעילות העשרה חברתיות וחינוכית, מתן סיוע בהכנת שיעורי בית, חוגי העשרה חיצונים וארוחה חמה ומזינה.

ה"אני מאמין" שלנו:  היעד המרכזי שלנו הינו מתן מענה מקצועי ויחס אישי לכל ילד, בהתאם לגילו ולצרכיו. אנו מציעים לילדכם בסיום יום לימודים בגן/בית ספר מסגרת חינוכית המאפשרת מעבר רגוע ונינוח, המרגיל אותו אט אט למעבר ממסגרת הבוקר, אל מסגרת הצהרון. בהמשך היום אנו מעבירים תכנים חינוכיים, תוך התייחסות לגיל הילד ולרמת התפתחותו. אנו שמים דגש על תיווך המבוגר ואמונה ביכולתו של הילד ובסקרנותו הטבעית ללמוד ולהתנסות. הפעילויות מגוונות וכוללות את כל תחומי ההתפתחות: רגשי, חברתי, קוגניטיבי ומוטורי.

ימים ושעות פעילות הצהרון:

גני ילדים:                                 בימי א'-ה': מהשעה 14:00  עד 17:00 

בתי ספר:                                 בימי א'-ה': מהשעה 12.45 עד 17.00

בתי ספר במסגרת יוח"א:         יום א' משעה 12.45 עד השעה 17.00

                                                ימים ב' – ה' משעה 14.20 עד השעה 17.00

 

חודשי פעילות הצהרון וחופשות :

הצהרון פועל במשך עשרה חודשים - 184 ימי פעילות במהלך שנת הלימודים.

בבתי הספר: 1.9.22-30.6.23

בגני הילדים: 1.9.22-30.6.23 - (לאחר ימי ההסתגלות)

יום קצר בו הלימודים מסתיימים בשעה 12.00 ולא יתקיימו צהרונים:

26.04.2023 יום הזיכרון ערב יום העצמאות, הלימודים מסתיימים בשעה 12.00 ולא יתקיימו מסגרות הצהרונים.

2 ימים קצרים בהם מסתיימים הצהרונים בשעה 15.30: ימי הורים ומסיבות בגן (ימים אלו ייקבעו ע"י הנהלת בית הספר/גננת הגן).

 

 

 

חופשות:

מצורף בזאת לוח החופשות בהם יפעל הצהרון ימים ארוכים:

ימים

מס' ימים

 

חנוכה

5 ימים

בית ספר של החגים

פסח

5 ימים

בית ספר של החגים

 

ניצנים בחופשות- חופשת חנוכה ופסח

בחופשות משרד החינוך, 10 ימי קייטנה בחגים (5 ימים בחנוכה ו-5 ימים בפסח) תפעל תכנית ניצנים בחופשות בשעות 8.00 עד 16.00 בבתי הספר, 7.30-16.00 בגני הילדים.

ילדים הרשומים לצהרון ניצנים בגני הילדים ובבתי הספר בכיתות א'-ג' זכאים לצהרון בחופשות חנוכה ופסח ללא תוספת תשלום, כל זאת במידה ויתקבל תקצוב ממשרד החינוך  (המועדים יפורסמו בהמשך) ללא תקצוב חיצוני של משרד החינוך ההורים יקבלו עדכון בנוגע לפעילות בחופשות.

 

מחירים ותשלומים:

תשלום חודשי עבור הצהרון הינו:  

גני הילדים: 635 ₪

בתי ספר כיתות א-ב: 635 ₪

כיתות ג' (צהרון לא במסגרת תכנית ניצנים): 935 ₪

·         במידה ותוכנית ניצנים לא תתקיים בשנת תשפ"ב יגבו מההורים תוספת של 300 ₪ בעבור חלקו של משרד החינוך.

·         במידה ומספר הילדים שירשמו לצהרון במסגרת (בגן מינימום 22 ילדים/בתי ספר מינימום 25) יהיה נמוך מהנדרש ע"פ הנחיות משרד החינוך, לא יפתח צהרון. במידה ובמהלך השנה מכסת הילדים במסגרת החינוכית תרד מתחת למינימום המוגדר, תצא הודעה מסודרת על סגירת הצהרון להורים בהודעה של חודש מראש. במידת האפשר תבחן האופציה לאחד מסגרות ע"פ שיקולים מקצועיים.

לא תתאפשר אופציה לרישום לימים בודדים בצהרון/קייטנה ,במהלך השנה, היעדרות ילד מהצהרון מסיבה כלשהי לא תזכה את ההורה בהחזר תשלומים.

 

 

 

 

במועד ההרשמה יגבו 100 ₪ כדמי רישום אשר יופחתו מהחיוב הראשון בחודש ספטמבר. דמי רישום אלו לא יוחזרו במידה ותבוטל ההרשמה.

 

ארוחת הצהריים :

ארוחת צהריים הניתנת בצהרון מורכבת ממנת בשר, פחמימה, ירק מבושל וירקות ופירות טריים ותסופק ע"י קייטרינג המאושר ע"י משרד הבריאות ובעל תעודת כשרות. תפריט האוכל החודשי יפורסם באתר המתנ"ס מדי חודש ובלוח ההורים בצהרונים.

·         ישנה אפשרות לבחור במנה רגילה/צמחונית/טבעוני במידת הצורך.

·         מסגרות מהמגזר הכללי: ממלכתי וממלכתי דתי יקבלו הזנה בכשרות רגילה.

 

ילדים הסובלים מאלרגיות:

הורים לילדים אלרגיים, מתוך הבנה למורכבות הקושי הקיים אנו עושים את כל המאמצים כדי לאפשר לכל ילד בעל אלרגיה לקבל אוכל המותאם לו במסגרת הצהרון. אנו מבקשים ממכם להיות אתנו בתקשורת שוטפת במהלך התהליך כדי לתת את המענה הטוב ביותר לילדיכם.

בעת הרישום המקוון לצהרון עליכם לצרף אישור רפואי מרופא משפחה/אלרגולוג, המעיד על מהות האלרגיה. האישור הרפואי יבחן ע"י תזונאי של משרד החינוך ובמידת הניתן כתלות בסוג האלרגיה תאושר קבלת מנת מזון ייחודית המותאמת לילד. ישנן אלרגיות אשר לא ניתן לספק מנת מזון מתאימה עבורם. תוצאות בחינת הבקשה יעודכנו באופן אישי למייל שצוין בעת הליך ההרשמה.

שימו לב! עד קבלת התוצאות (אישור/אי אישור מנה) על הורי התלמיד להיערך להבאת ארוחת צהריים באופן עצמאי לצהרון.  

·         יש לציין כי ילדים הזכאים לליווי של סייעת רפואית בבוקר, אינם זכאים לליווי זה במסגרת הצהרון על פי החלטת משרד החינוך.

·         אחריות על דיווח האלרגיה הינה על ההורים בלבד בטופס ההרשמה המקוון, לא תתקבל כל טענה בדבר דיווח על אלרגיה דרך צוות הגן או הצהרון.

חוגים: בכל צהרון יתקיים חוג  שבועי ע"י מפעילים חיצונים . החוגים בצהרון יפורסמו בתחילת השנה.

בריאות: באחריות ההורים לדווח בכתב על כל בעיית בריאות ולהמציא אישור רפואי מתן תרופות: ע"פ הוראות חוזר מנכ"ל חל איסור לתת תרופות לילדים במסגרת הצהרון.

סגירת שער: נבקש להקפיד מאד על סגירת שער למען ביטחון ילדינו.

 

 

 

פתיחת השער בסיום היום: למען ביטחון הילדים, בהנחיית משרד החינוך שער הצהרון ייפתח בשעה 16.30.

 

אישור הוצאת הילד מהצהרון

·         במידה ואין באפשרות ההורים להוציא את ילדם מהצהרון, יש לחתום על טופס אישור מההורה במסגרת הצהרון: ציון שם האדם המורשה להוציא את ילדך ,קרבה וחתימתך ע"ג הטופס.

·         במידה ובאופן חד פעמי מגיע לאסוף את הילד אדם שאינו צוין בטופס הרישום, על ההורים להעביר אישור בכתב לצוות הצהרון.

·         בסוף כל יום על האדם שאוסף את הילד לחתום כי אסף אותו בטופס החתימות שנמצא בצהרון.

·         שימו לב ע"פ חוזר מנכ"ל ילד מתחת לגיל 10 אינו מורשה לאסוף את ילדכם מהצהרון.

·         אנו רואים במסגרת הצהרון המשך רצף חינוכי של שעות הבוקר לאור כך מבקשים לאסוף את ילדכם מהצהרון בשעות הסיום הקבועות.

·         ההורים מתחייבים לאסוף את הילד/ה לא יאוחר משעת סיום הצהרון ומתחייבים לדייק. במקרה של איחור באיסוף הילד, יחויבו ההורים בתשלום של 30 ₪ לכל רבע שעה או בהתאם לחלקה היחסי. ידוע להורים כי איחורים חוזרים יחויבו בהוצאת הילד/ה מהצהרון בהתאם למדיניות המתנ"ס.

·         במידה וההורים מגיעים מוקדם מהרגיל לאסוף את הילד יש ליידע את צוות הבוקר גננת/סייעת, ולחתום בשעת היציאה על טופס יציאה מוקדם מהצהרון.

·         למתנ"ס הזכות להפסיק פעילותו של ילד/ילדה בצהרון לאחר שיחה עם ההורים ואישור מנהל הצהרון, בשל אי התאמה/התנהגות בלתי הולמת.

·         בנוסף, המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות להפסיק פעילותו של ילד/ה עקב התנהגות בלתי ראויה של ההורים כלפי צוות הצהרון. התנהגות זו כוללת אלימות מילולית, טון דיבור שאינו מכבד, אלימות פיזית והודעה על הגשת תלונה במשטרה (מבלי שהוגשה בתוך 48 שעות ממועד ההודעה).

 הצוות החינוכי:

·         הצוות הינו בעל ניסיון במסגרות החינוך בעל גישה חינוכית.

·         בפיקוח ובקרה מתמיד ע"י הרשות ומשרד החינוך.

·         מלווה על ידי מנחים פדגוגיים מטעם משרד החינוך-תכנית ניצנים.

הצוות עובר השתלמויות (פרטניות וקבוצתיות) במהלך השנה ורוכש מתן כלים מקצועיים ועבודה על פי נהלי משרד החינוך והתוכנית.

 

 

נהלי הרשמה

·         ביטול השתתפות בצהרון – מותנה בפנייה בכתב/מייל ע"י ההורים במזכירות המתנ"ס בלבד ווידוא קבלת המסמך במספר: 04-8750678 שלוחה 0.

ביטול עד ה- 15 לחודש יחייב את ההורה בתשלום על החודש הנוכחי בלבד. ביטול לאחר ה-15 לחודש יחייב את הלקוח בתשלום עבור החודש הבא באופן מלא.

·         לא יתקבלו ביטולים באמצעות צוות הצהרון. 

רישום לצהרון במהלך השנה:

·         הרשמה לצהרונים לשנת תשפ"ג מסתיימת בתאריך 31.7.2022 (לא ניתן לרשום לצהרונים לאחר מכן). רישום מאוחר יפתח ב-1 בנובמבר על בסיס מקום פנוי.

 

·         תלמיד שנרשם לצהרון לאחר ה-1.11.22 יוכל להתחיל את הצהרון לאחר 3 ימי עסקים וזאת על מנת שנוכל להיערך עם מנת המזון עבור התלמיד.

·         תושב חדש אשר רושם את ילדו לצהרון בין ה-1 לחודש ועד ה-15 לחודש יחויב עבור מחצית החודש. רישום אחרי ה-15 לחודש יחויב עבור חצי חודש..

 

הנני מאשר לצלם את בני/בתי בפעילות הצהרון לצורך פרסום הצהרונים ופעילויות המתנ"ס.

אנו מאשרים לשלוח אלינו הודעות טקסט ודואר הקשורות לפעילות המתנ"ס בדוא"ל, דואר ישראל ובטלפון שהשארנו.

אנו מאשרים לפרסם תמונות של בני משפחתנו באמצעי המדיה של המתנ"ס ומשרד החינוך, ע"פ החלטתנו ובחירתם של נציגי המתנ"ס.

 

הנני מאשר כי קראתי את הכתוב מעלה, אישור זה מהווה הסכמה לעמוד בכלל ההוראות  והכללים הנ"ל, ומחייב על מנת לרשום את ילדך למסגרת הצהרון.

שם ושם משפחה ___________  תאריך___________ חתימה___________

 

 

 

 

powered by ATARIX