חיפוש באתר

כללי

תקנון קייטנת פסח למשתתפים חדשים שנת תשפ"ב

תקנון קייטנת פסח למשתתפים חדשים שנת תשפ"ב

המתנ"ס יפעיל בתאריכים   10-13/4/20223,7/4/2022  את קייטנת פסח בין השעות 07:30 – 13:00 בגני ילדים ובבתי הספר. הקייטנות הן מסובסדות ומפוקחות על ידי משרד החינוך. כלל הסבסוד בתוכנית ניצנים ובית ספר של החגים הינו בכפוף לתקצוב של משרד החינוך כמפורט מטה.

במסגרות הקייטנה: העשרה לימודית ופעילות העשרה חברתיות וחינוכית, מתן סיוע בהכנת שיעורי בית וחוגי העשרה.

ה"אני מאמין" שלנו:  היעד המרכזי שלנו הינו מתן מענה מקצועי ויחס אישי לכל ילד, בהתאם לגילו ולצרכיו. אנו מציעים לילדכם קייטנה בחופשת פסח תוך התייחסות לגיל הילד ולרמת התפתחותו. אנו שמים דגש על תיווך המבוגר ואמונה ביכולתו של הילד ובסקרנותו הטבעית ללמוד ולהתנסות. הפעילויות מגוונות וכוללות את כל תחומי ההתפתחות: רגשי, חברתי, קוגניטיבי ומוטורי.

ימי הפעילות ושעות הקייטנה:

ימים  ה', א'-ד'   - (לא כולל שישי – שבת): מהשעה 07:30  עד 13:00

מחירים:

עלות הקייטנה הינה 100 ש"ח לכלל הימים חמישי, ראשון - רביעי . בהתאם לפרסום משרד החינוך.

 • לא תתאפשר אופציה לרישום לימים בודדים בצהרון/קייטנה ,במהלך השנה, היעדרות ילד מהקייטנה מסיבה כלשהי לא תזכה את ההורה בהחזר תשלומים.
 • במידה והמסגרת תצא לבידוד מדיניות ההחזרים תהיה בהתאם להנחיות משרד החינוך קול קורא ניצנים וכפי שנהוג בצהרוני המתנ"ס.

ארוחת בקר :

 • הורי הילדים נדרשים להביא סנדביץ עם הילדים מדי יום.

בריאות: באחריות ההורים לדווח בכתב על כל בעיית בריאות ולהמציא אישור רפואי מתן תרופות: ע"פ הוראות חוזר מנכ"ל חל איסור לתת תרופות לילדים במסגרת הקייטנה.

 

 

 

 

 

 

סגירת שער: נבקש להקפיד מאד על סגירת שער למען ביטחון ילדינו. בהתאם לחוזר מנכ"ל בבתי הספר יוצבו מאבטחים עד השעה 13:00.

 

פתיחת השער בסיום היום: למען ביטחון הילדים, בהנחיית משרד החינוך שער הקייטנה ייפתח בשעה 13:00 ליציאה הילדים.

 

אישור הוצאת הילד מהצהרון

 • במידה ואין באפשרות ההורים להוציא את ילדם מהקייטנה, יש לחתום על טופס אישור מההורה במסגרת הקייטנה: ציון שם האדם המורשה להוציא את ילדך ,קרבה וחתימתך ע"ג הטופס.
 • במידה ובאופן חד פעמי מגיע לאסוף את הילד אדם שאינו צוין בטופס הרישום, על ההורים להעביר אישור בכתב לצוות הקייטנה.
 • בסוף כל יום על האדם שאוסף את הילד לחתום כי אסף אותו בטופס החתימות שנמצא בקייטנה.
 • שימו לב ע"פ חוזר מנכ"ל ילד מתחת לגיל 10 אינו מורשה לאסוף את ילדכם מהקייטנה.
 • ההורים מתחייבים לאסוף את הילד/ה לא יאוחר משעת סיום הקייטנה ומתחייבים לדייק. במקרה של איחור באיסוף הילד, יחויבו ההורים בתשלום של 30 ₪ לכל רבע שעה או בהתאם לחלקה היחסי. ידוע להורים כי איחורים חוזרים יחויבו בהוצאת הילד/ה מהקייטנה בהתאם למדיניות המתנ"ס.
 • במידה וההורים מגיעים מוקדם מהרגיל לאסוף את הילד יש ליידע את הצוו גננת/סייעת/מורה, ולחתום בשעת היציאה על טופס יציאה מוקדם מהקייטנה.
 • למתנ"ס הזכות להפסיק פעילותו של ילד/ילדה בקייטנה לאחר שיחה עם ההורים ואישור מנהל הצהרון, בשל אי התאמה/התנהגות בלתי הולמת.

 הצוות החינוכי:

 • הצוות הינו בעל ניסיון במסגרות החינוך בעל גישה חינוכית.
 • בפיקוח ובקרה מתמיד ע"י הרשות ומשרד החינוך.
 • מלווה על ידי מנחים פדגוגיים מטעם משרד החינוך-תוכנית ניצנים.

הצוות עובר השתלמויות (פרטניות וקבוצתיות) במהלך השנה ורוכש מתן כלים מקצועיים ועבודה על פי נהלי משרד החינוך והתוכנית.

 

 

 

נהלי הרשמה

 • ביטול השתתפות בקייטנה – לאחר ההרשמה לא ינתן אפשרות לביטול הקייטנה ולהורה לא יוחזר הכסף
 • פתיחת גנים/כיתות מותנה בגיוס כ"א מתאים ובמספר מינימלי של משתתפים, במידה ולא ימצא  כ"א מתאים ו/או כמות המשתתפים מינימלית, תתבצע אי פתיחה של גנים ואף  פתיחה של קייטנה.
 • אין רישום לימים בודדים, הרישום הוא לכל ארבעת הימים.
 • במידה ומספר המשתתפים מועט יאוחדו גנים
 • לא יתקבלו ביטולים באמצעות צוות הצהרון. 

הנני מאשר לצלם את בני/בתי בפעילות הצהרון לצורך פרסום הצהרונים ופעילויות המתנ"ס.

אנו מאשרים לשלוח אלינו הודעות טקסט ודואר הקשורות לפעילות המתנ"ס בדוא"ל, דואר ישראל ובטלפון שהשארנו.

אנו מאשרים לפרסם תמונות של בני משפחתנו באמצעי המדיה של המתנ"ס ומשרד החינוך, ע"פ החלטתנו ובחירתם של נציגי המתנ"ס.

 

הנני מאשר כי קראתי את הכתוב מעלה, אישור זה מהווה הסכמה לעמוד בכלל ההוראות  והכללים הנ"ל, ומחייב על מנת לרשום את ילדך למסגרת הצהרון.

שם ושם משפחה ___________  תאריך___________ חתימה___________

 

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות
WhatsApp chat