חוגים

צ'ירלידינג א-ג 2 ש
צ'ירלידינג א-ג 2 ש"ש

קרא עוד
צ'ירלידינג גנים
צ'ירלידינג גנים

קרא עוד
צ'ירלידינג ד'+ 1 ש
צ'ירלידינג ד'+ 1 ש"ש

קרא עוד
צ'ירלידינג ד'+ 1 ש
צ'ירלידינג ד'+ 1 ש"ש

קרא עוד
צ'ירלידינג ד'+ 2 ש
צ'ירלידינג ד'+ 2 ש"ש

קרא עוד
צ'ירלידינג ד'+ 2 ש
צ'ירלידינג ד'+ 2 ש"ש

קרא עוד
טניס - טניס א-ג מתקדמים
טניס - טניס א-ג מתקדמים

קרא עוד
טניס - טניס א-ג מתחילים
טניס - טניס א-ג מתחילים

קרא עוד
כדור עף - כדורשת נשים 1 ש
כדור עף - כדורשת נשים 1 ש"ש

קרא עוד
זומבה - זומבה 2 ש
זומבה - זומבה 2 ש"ש

קרא עוד
זומבה - זומבה 1 ש
זומבה - זומבה 1 ש"ש

קרא עוד
התעמלות אמנותית - אומנותית עלומים 2
התעמלות אמנותית - אומנותית עלומים 2

קרא עוד
צ'ירלידינג א-ג 2 ש
צ'ירלידינג א-ג 2 ש"ש

קרא עוד
כדור סל - ביגוד כדורסל אורים
כדור סל - ביגוד כדורסל אורים

קרא עוד
כדור סל - כדורסל עלומים א-ב
כדור סל - כדורסל עלומים א-ב

קרא עוד
התעמלות אמנותית - אומנותית אורים 1
התעמלות אמנותית - אומנותית אורים 1

קרא עוד
כדור רגל - כדורגל סביונים ב
כדור רגל - כדורגל סביונים ב

קרא עוד
סיוף - סייף לגיל 5-6
סיוף - סייף לגיל 5-6

קרא עוד
ליגה מקומית - סט אימון נוסף ליגה
ליגה מקומית - סט אימון נוסף ליגה

קרא עוד
ליגה מקומית - נערים א'
ליגה מקומית - נערים א'

קרא עוד
ליגה מקומית - נוער
ליגה מקומית - נוער

קרא עוד
ליגה מקומית - טרום קטסל עלומים
ליגה מקומית - טרום קטסל עלומים

קרא עוד
חדר כושר - מנוי שלושה חודשים
חדר כושר - מנוי שלושה חודשים

קרא עוד
חדר כושר - מנוי שנתי 2023
חדר כושר - מנוי שנתי 2023

קרא עוד
התעמלות אמנותית - אומנותית עלומים 1
התעמלות אמנותית - אומנותית עלומים 1

קרא עוד
חדר כושר - עירייה/עולים חודשי
חדר כושר - עירייה/עולים חודשי

קרא עוד
חדר כושר - מנוי חצי שנתי 2023
חדר כושר - מנוי חצי שנתי 2023

קרא עוד
חדר כושר - עירייה/עולים 6/12
חדר כושר - עירייה/עולים 6/12

קרא עוד
חדר כושר - מנוי לחודש יחיד
חדר כושר - מנוי לחודש יחיד

קרא עוד
כדור סל - כדורסל סביונים א-ב
כדור סל - כדורסל סביונים א-ב

קרא עוד
כדור סל - כדורסל עלומים ג-ד
כדור סל - כדורסל עלומים ג-ד

קרא עוד
כדור רגל - כדורגל סביונים א
כדור רגל - כדורגל סביונים א

קרא עוד
התעמלות - עיצוב וחיטוב 3 ש
התעמלות - עיצוב וחיטוב 3 ש"ש

קרא עוד
כדור סל - כדורסל אלמוגים ג-ד
כדור סל - כדורסל אלמוגים ג-ד

קרא עוד
כדור סל - ביגוד כדורסל סביונים
כדור סל - ביגוד כדורסל סביונים

קרא עוד
כדור סל - ביגוד כדורסל עלומים
כדור סל - ביגוד כדורסל עלומים

קרא עוד
כדור סל - ביגוד כדורסל אלמוגים
כדור סל - ביגוד כדורסל אלמוגים

קרא עוד
כדור רגל - כדורגל אמירים ד-ו
כדור רגל - כדורגל אמירים ד-ו

קרא עוד
כדור רגל - כדורגל אמירים א-ג
כדור רגל - כדורגל אמירים א-ג

קרא עוד
כדור רגל - כדורגל סביונים ג-ד
כדור רגל - כדורגל סביונים ג-ד

קרא עוד
כדור סל - כדורסל אלמוגים א-ב
כדור סל - כדורסל אלמוגים א-ב

קרא עוד
כדור סל - כדורסל  אורים ג-ד
כדור סל - כדורסל אורים ג-ד

קרא עוד
התעמלות - עיצוב וחיטוב 2 ש
התעמלות - עיצוב וחיטוב 2 ש"ש

קרא עוד
התעמלות - עיצוב וחיטוב 1 ש
התעמלות - עיצוב וחיטוב 1 ש"ש

קרא עוד
טניס - טניס לקטנטנים
טניס - טניס לקטנטנים

קרא עוד
טניס - טניס ז'-י
טניס - טניס ז'-י"ב מתחילים

קרא עוד
טניס - טניס ד-ו מתקדמים
טניס - טניס ד-ו מתקדמים

קרא עוד
התעמלות אמנותית - תפעול אומנותית אורים
התעמלות אמנותית - תפעול אומנותית אורים

קרא עוד
ליגה מקומית - ביגוד כדורסל ליגה
ליגה מקומית - ביגוד כדורסל ליגה

קרא עוד
ליגה מקומית - ילדים ב'
ליגה מקומית - ילדים ב'

קרא עוד
סיוף - סייף 1 ש
סיוף - סייף 1 ש"ש

קרא עוד
התעמלות אמנותית - אומנותית רבין 2
התעמלות אמנותית - אומנותית רבין 2

קרא עוד
אימונים אישיים כ.סל
אימונים אישיים כ.סל

קרא עוד
סיוף - סייף 3 ש
סיוף - סייף 3 ש"ש

קרא עוד
סיוף - סייף 2 ש
סיוף - סייף 2 ש"ש

קרא עוד
סיוף - סייף בוגרים-נבחרת
סיוף - סייף בוגרים-נבחרת

קרא עוד
התעמלות אמנותית - אומנותית אלמוגים 1
התעמלות אמנותית - אומנותית אלמוגים 1

קרא עוד
התעמלות אמנותית - אומנותית אלמוגים 2
התעמלות אמנותית - אומנותית אלמוגים 2

קרא עוד
כדור סל - כדורסל אורים א-ב
כדור סל - כדורסל אורים א-ב

קרא עוד
התעמלות אמנותית - אומנותית ימית 1
התעמלות אמנותית - אומנותית ימית 1

קרא עוד
התעמלות אמנותית - אומנותית ימית 3
התעמלות אמנותית - אומנותית ימית 3

קרא עוד
התעמלות אמנותית - אומנותית ימית 2
התעמלות אמנותית - אומנותית ימית 2

קרא עוד
התעמלות אמנותית - תפעול אומנותית אלמוג
התעמלות אמנותית - תפעול אומנותית אלמוג

קרא עוד
התעמלות אמנותית - אומנותית אלמוגים 6
התעמלות אמנותית - אומנותית אלמוגים 6

קרא עוד
התעמלות אמנותית - אומנותית אלמוגים 5
התעמלות אמנותית - אומנותית אלמוגים 5

קרא עוד
שחמט קבוצות ליגה
שחמט קבוצות ליגה

קרא עוד
התעמלות אמנותית - תפעול אומנותית רבין
התעמלות אמנותית - תפעול אומנותית רבין

קרא עוד
התעמלות אמנותית - אומנותית רבין 8
התעמלות אמנותית - אומנותית רבין 8

קרא עוד
התעמלות אמנותית - אומנותית רבין 4
התעמלות אמנותית - אומנותית רבין 4

קרא עוד
התעמלות אמנותית - אומנותית רבין 3
התעמלות אמנותית - אומנותית רבין 3

קרא עוד
התעמלות אמנותית - אומנותית רבין 1
התעמלות אמנותית - אומנותית רבין 1

קרא עוד
התעמלות אמנותית - תפעול אומנותית ימית
התעמלות אמנותית - תפעול אומנותית ימית

קרא עוד
התעמלות אמנותית - אומנותית סביונים 1
התעמלות אמנותית - אומנותית סביונים 1

קרא עוד
צ'ירלידינג א-ג 1 ש
צ'ירלידינג א-ג 1 ש"ש

קרא עוד
כדור עף - כדורעף אמירים בנות
כדור עף - כדורעף אמירים בנות

קרא עוד
ליגה מקומית - קטסל ב'
ליגה מקומית - קטסל ב'

קרא עוד
כדור סל - כדורסל סביונים ג-ד
כדור סל - כדורסל סביונים ג-ד

קרא עוד
התעמלות אמנותית - אומנותית רבין 5
התעמלות אמנותית - אומנותית רבין 5

קרא עוד
התעמלות אמנותית - אומנותית רבין 6
התעמלות אמנותית - אומנותית רבין 6

קרא עוד
ליגה מקומית - נערים ב'
ליגה מקומית - נערים ב'

קרא עוד
קפוארה - קפוארה ג-ו
קפוארה - קפוארה ג-ו

קרא עוד
קפוארה - קפוארה א-ב
קפוארה - קפוארה א-ב

קרא עוד
כדור סל - כדורסל גן חובה
כדור סל - כדורסל גן חובה

קרא עוד
טניס - טניס ד-ו מתחילים
טניס - טניס ד-ו מתחילים

קרא עוד
התעמלות אמנותית - אומנותית אלמוגים 4
התעמלות אמנותית - אומנותית אלמוגים 4

קרא עוד
התעמלות אמנותית - תפעול אומנותית עלומי
התעמלות אמנותית - תפעול אומנותית עלומי

קרא עוד
כדור סל - כדורסל ימית א-ד
כדור סל - כדורסל ימית א-ד

קרא עוד
כדור סל - ביגוד כדורסל ימית
כדור סל - ביגוד כדורסל ימית

קרא עוד
בי
בי"ס לשחמט

קרא עוד
התעמלות אמנותית - אומנותית אלמוגים 3
התעמלות אמנותית - אומנותית אלמוגים 3

קרא עוד
חדר כושר - ביטוח חדר כושר
חדר כושר - ביטוח חדר כושר

קרא עוד
כדור עף - כדורשת נשים ליגה
כדור עף - כדורשת נשים ליגה

קרא עוד
כדור רגל - כדורגל אורים ג-ה
כדור רגל - כדורגל אורים ג-ה

קרא עוד
התעמלות אמנותית - תפעול אומנותית סביונ
התעמלות אמנותית - תפעול אומנותית סביונ

קרא עוד
כדור רגל - כדורגל אורים א-ב
כדור רגל - כדורגל אורים א-ב

קרא עוד
כדור סל - צ'מפיונס
כדור סל - צ'מפיונס

קרא עוד
ליגה מקומית - קטסל א'
ליגה מקומית - קטסל א'

קרא עוד
ליגה מקומית - טרום קטסל סביונים
ליגה מקומית - טרום קטסל סביונים

קרא עוד
התעמלות אמנותית - אומנותית רבין 7
התעמלות אמנותית - אומנותית רבין 7

קרא עוד
כדור עף - כדורעף רבין
כדור עף - כדורעף רבין

קרא עוד
כדורגל מרכז קליטה
כדורגל מרכז קליטה

קרא עוד
קפוארה - קפאורה ילדי גן
קפוארה - קפאורה ילדי גן

קרא עוד
קארטה - קראטה פעם בשבוע
קארטה - קראטה פעם בשבוע

קרא עוד
קארטה - קראטה פעמיים בשבוע
קארטה - קראטה פעמיים בשבוע

קרא עוד
כדור עף - כדורשת נערות 1 ש
כדור עף - כדורשת נערות 1 ש"ש

קרא עוד
כדורשת ילדות 1 ש
כדורשת ילדות 1 ש"ש

קרא עוד
ליגה מקומית - ילדים א'
ליגה מקומית - ילדים א'

קרא עוד
כדור עף - כדורעף עלומים
כדור עף - כדורעף עלומים

קרא עוד
צ'ירלידינג א-ג 1 ש
צ'ירלידינג א-ג 1 ש"ש

קרא עוד
כדור עף - כדורעף אמירים בנים
כדור עף - כדורעף אמירים בנים

קרא עוד
powered by ATARIX