חיפוש באתר

טפסים

טופס רישום לחוגים תשעט

הנחיות למילוי הטופס:

הרשמה ותנאי תשלום

לרשת המתנ"סים קריית ים

2018/2019

 

*קיום הפעילות מותנה במספר משתתפים

*תנאי תשלום והרשמה על פי חוזה התקשרות

*ייתכנו שינויים בתוכניות המוצעות
קראתי את התקנון והנני מאשר אותו

התקנון

 הרשמה ותנאי תשלום

לרשת המתנ"סים קריית ים

2018/2019

 על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נוהלי הרישום והתשלומים הבאים:
(1) כללי:
1 חוגי המתנ"ס יפעלו החל מ- 2.9.18 ועד לסוף יוני 2019, למעט ערבי חג, ימי חג וחוה"מ סוכות ופסח.
2 בחופשות מועדי ישראל לא מתקיימים חוגים, בתחשיב עלות החוגים נלקחו בחשבון חופשות וחגים החלים בשנת הפעילות .
3 פתיחת וסגירת חוגים מותנית בהרשמה של מינימום משתתפים.
4 הנהלת המתנ"ס תהיה רשאית על פי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים.
5 במקרה של ביטול חוג על ידי המתנ"ס, יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים.
6 משפחה החייבת כספים למתנ"ס, לא תורשה להשתתף בפעילות המתנ"ס עד לסילוק החוב.
7 עבור המחאה חוזרת, יחויב הלקוח בהוצאות עמלה.
8 ההנהלה רשאית להפסיק פעילות של משתתף, אם הוא פוגע בפעילות השוטפת ו/או נעדר ללא סיבה מוצדקת על פי שיקוליה.
9 המתנ"ס אחראי על ילדי החוגים בשעות פעילות החוג אליו נרשם המשתתף בלבד.
10 בחוגי הריקוד והספורט יש להקפיד על התלבושת המוכתבת ע"י המדריך.
11 בחוגי הבישול יש להגיע בשיער אסוף.
12 יש להצטייד בבקבוק מים קטן .

(2) הנחות:
1 בית אב הנרשם לשני חוגים ומעלה זכאי להנחה בת 5% מסך העלות הכוללת של החוגים.
2 ועדת הנחות:
משפחות מעוטות יכולת רשאיות לפנות לוועדת הנחות במתנ"ס עד לתאריך 31.10.18, על פי הקריטריונים הבאים:
א. משפחות במצב כלכלי קשה בעלות הכנסה נמוכה ב. משפחות במצב כלכלי פתאומי קשה.
ג. משפחות עם בעיות מיוחדות או בסטטוס: חד הורי, עולים חדשים ומשפחות עם חולי או נכות.
3 אין כפל הנחות.

(ג) חיסורים:
1 התשלום בגין הפעילות הינו חודשי ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית במהלך החודש.
2 שיעור שיבוטל ע"י המדריך יוחזר במועד מאוחר יותר. ההודעה תימסר ע"י המדריך. במידה ומסיבה כלשהיא לא יתאפשר החזר החוג לתלמיד יוחזר למשתתף סכום יחסי.

(ד) דמי טיפול ותנאי תשלום:
1 התשלום לפעילות המתנ"ס יעשה באחד מהאופנים הבאים : במזומן, בהמחאה ובכרטיסי האשראי לסוגיהם בתשלום מראש לכל שנת הפעילות וב – 10 תשלומים שווים אלא אם צוין אחרת.
2 התשלום באמצעות המחאות דחויות, כרטיס אשראי או במזומן.
3 משתתף שלא יתמיד בתשלומים, תהיה הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק השתתפותו וזאת לאחר התראה של שבעה ימים.
4 כל משתתף רשאי להתנסות בשיעור אחד לפני ביצוע הרישום. במידה והחליט להירשם, ישלם גם עבור שיעור הניסיון .


(ה) ביטול השתתפות:
1 בקשות להפסקת פעילות יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול במזכירות המתנ"ס.
2 ניתן לשלוח הודעת ביטול באמצעות הפקס/האימייל ובמקרה זה יש לוודא קבלת הפקס/האימייל. לא ייעשו ביטולים בטלפון
או דרך המדריך. ללא הודעה בכתב ייחשב המשתתף כממשיך בהשתתפות לכל דבר.
3 ביטול חוג ייכנס לתוקפו שבועיים מיום הגשת טופס הביטול במזכירות המתנ"ס. המשתתף זכאי להמשיך בחוג עד סוף תקופת
התשלום.
4 בקשות להפסקת הפעילות בחוג תתקבלנה אך ורק עד לתאריך 30/3/18. לאחר תאריך זה לא יהיו ביטולים והחזרים.
5 במידה וחוג לא ייפתח משיקולי המתנ"ס יוחזר הכסף במלואו לנרשם.
6 אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.


קורסים ע"פ מספר מפגשים:
1 קורסים שמתקיימים לפי מספר מפגשים לא נכללים במסגרת הנחות המתנ"ס.
2 התשלום הוא עבור קורס מלא. ניתן לבטל את ההשתתפות אך ורק לאחר השעור הראשון. לאחר מכן לא יזוכה משתתף בגין השתתפות חלקית.

  *אנו מאשרים לשלוח אלינו הודעות טקסט ודואר הקשורות לפעילות המתנ"ס בדוא"ל, דואר ישראל ובטלפון שהשארנו.
**אנו מאשרים לפרסם תמונות של בני משפחתנו באמצעי המדיה של המתנ"ס, על פי החלטתם ובחירתם של נציגי המתנ"ס.


צרו קשר:
  • רשת המתנסים קרית ים
  • שד' משה שרת 18
  • קרית ים
  • 04-8750678
  • פקס: 04-8743945
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות
WhatsApp chat