חיפוש באתר

תקנון הרשמה חוגים 2019-2020

תקנון הרשמה חוגים 2019-2020

תקנון הרשמה חוגים 2019-2020

להורדת התקנון ב-PDF לחצו כאן

 

טקסט תקנון נגיש:

נהלי הרשמה לשנת 2020-2019
רשת המתנ"סים ע"ש מנדל קרית ים
על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא
בעיון את נוהלי הרישום והתשלומים הבאים:
1 .כללי:
א. חוגי המתנ"ס יפעלו החל מ- 01.09.2019 ועד 30.06.2020 ,למעט ערבי חג, ימי חג
וחוה"מ סוכות ופסח. פעילויות הפועלות מעבר לעשרה חודשים יעודכנו במועד
ההרשמה.
ב. מחירי החוגים מחושבים עפ"י עלויות הביצוע בפועל לשנת פעילות. החופשות
בחגים שבהן אין פעילות, נכללות בעלות חוג ולא יתקבל החזר בעבור ימי חג.
ג. פתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנה במספר מינימום של משתתפים.
ד. ההרשמה בגין הפעילות הינו תשלום חודשי, משתתף לא יזוכה בגין השתתפות
חלקית.
ה. הנהלת המתנ"ס תהיה רשאית על פי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות,
לבטל או לאחד חוגים.
ו. במקרה של ביטול חוג על ידי המתנ"ס, יוחזר החלק היחסי של התשלום
לנרשמים.
ז. אי השתתפות בפעילות אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא שכר
הלימוד.
ח. בגין היעדרות מדריך, יוחזר שיעור במועד אחר.
ט. לכל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד פעמי. במידה והחליט לא להמשיך, לא
יחויב בגין ההשתתפות. במידה ויבחר להירשם לחוג יחויב על שיעור הניסיון
באופן מלא.
י. משפחה החייבת כספים למתנ"ס, לא תורשה להשתתף בפעילות המתנ"ס עד
הסדרת החוב.
יא. עבור המחאה חוזרת או כל סירוב מחברת האשראי, המתנ"ס יהיה רשאי לחייב
את הלקוח בהוצאות תפעול בסך 14₪
יב. ההנהלה רשאית להפסיק פעילות של משתתף, במידה ופוגע בפעילות השוטפת.
יג. בחלק מהחוגים ישנם הוצאות תפעול וביגוד אשר יגבו במועד ההרשמה לכלל
השנה. הוצאות אלו לא יוחזרו במידה והילד יעזוב את הפעילות במהלך השנה.
2 .הנחות:
א) בית אב הנרשם לשני חוגים ומעלה זכאי להנחה בשיעור 5% מעלות הילד
השני – הנמוך יותר.

ב) ועדת הנחות:
לקבלת הנחות מעבר למוגדר ניתן לפנות לוועדת הנחות ע"י מילוי טופס בקשה
שניתן לקבל במזכירות שלוחת מנדל. ההנחה תתקבל רק לאחר אישור וועדת הנחות שתתכנס עד סוף אוקטובר 2019 .לא ידונו בבקשות אשר יוגשו ללא כל המסמכים
הדרושים.
ההנחה תחושב בהתאם להכנסה הממוצעת בחלוקה למספר הנפשות, מינימום
ההכנסה לקבלת הנחה הינה 1500 ₪ לנפש. יש להגיש את הבקשה בצירוף כלל
האישורים הנדרשים עד תאריך 1.10.2019
ג) ביטול השתתפות:
א. בקשות לביטולים יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב במזכירות
המתנ"ס. ניתן לשלוח הודעת ביטול באמצעות הפקס וטופס אלקטרוני באתר
המתנ"ס. בכל מקרה חייב מבקש הביטול לוודא קבלת טופס אישור ביטול חוג
מהמתנ"ס. משתתף אשר לא יהיה בידיו טופס ביטול חוג מאושר על ידי המתנ"ס
ייחשב כמי שהמשיך להשתתף בחוג וימשיך להגבות ממנו תשלום מלא. לא יעשו
ביטולים בטלפון או דרך המדריך.
ב. ניתן לדחות שיעורים פרטניים עד 24 שעות לפני מועד השיעור וזאת עקב סיבות
רפואיות ובצירוף אישור מחלה מרופא. בכל מקרה אחר יגבה תשלום מלא.
ג. הגשת טופס ביטול תעשה עד תאריך – 25 לכל חודש קלנדרי – הביטול יכנס
לתוקפו חודש לאחר מכן.
ד. מועד אחרון לבקשת ביטול לחוג יהיה ה-25 לחודש מרץ 2019 .לאחר התאריך
הנ"ל יחויב המשתתף עד סוף שנת הפעילות. ניתן לבטל בפקס: 04-8743945 או
מייל k-yam@matnasim.org.il או פיזית בשלוחת מנדל.
ה. העברה מחוג לחוג תתבצע אך ורק בתחילת חודש.
ו. אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.

4 .דמי טיפול ותנאי תשלום:
א. התשלום לפעילות המתנ"ס יעשה באחד מהאופנים הבאים : במזומן, בהמחאה
ובכרטיסי האשראי לסוגיהם בתשלום מראש לכל שנת הפעילות וב – 10
תשלומים שווים אלא אם צוין אחרת.
ב. התשלום בגין החוגים ייעשה באמצעות כרטיס אשראי או שיקים מראש או
מלוא הסכום במזומן במעמד הרישום. אין אפשרות לתשלום חודש בחודשו
במזומן.
ג. משתתף שלא יתמיד בתשלומים, תהיה הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק
השתתפותו וזאת לאחר התראה של שבעה ימים.

*אנו מאשרים לשלוח אלינו הודעות טקסט ודואר הקשורות לפעילות המתנ"ס בדוא"ל, דואר ישראל ובטלפון
שהשארנו.
**אנו מאשרים לפרסם תמונות של בני משפחתנו באמצעי המדיה של המתנ"ס, על פי החלטתם ובחירתם
של נציגי המתנ"ס.
ט.ל.ח
___________ ____________ _____________
שם מלא חתימה תאריך
שעות פעילות המזכירות – ימים א' – ה':

בוקר – 8:00 - 12:30

אחה"צ – 16:00 - 19:00

 

 

צרו קשר:
  • רשת המתנסים קרית ים
  • שד' משה שרת 18
  • קרית ים
  • 04-8750678
  • פקס: 04-8743945
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות
WhatsApp chat