סמל המרכז הקהילתי

טל: 04-8750678
K-yam.hl@matnasim.org.il
פקס: 04-8743945

הרשמה להשלמת צהרוני בתי ספר 1-13.07

רשימת קייטנות לבחירה

הקייטנה
מועדי הקייטנה
מחיר
הרשמה
- א אורים צהר1.7-13.701/07/2020 - 13/07/2020₪219לרישום
- א' אמירים צה1.7-13.701/07/2020 - 13/07/2020₪219לרישום
- א' ימית צהרון 1.7-1301/07/2020 - 13/07/2020₪219לרישום
- א' עלומים צהר1.7-13.01/07/2020 - 13/07/2020₪219לרישום
- א'אור אבנר צ 1.7-13.01/07/2020 - 13/07/2020₪219לרישום
- א'אלמוגים צהר1.7-13.01/07/2020 - 13/07/2020₪219לרישום
- א'סביונים צה1.7-13.701/07/2020 - 13/07/2020₪219לרישום
- ב' אמירים צה1.7-13.701/07/2020 - 13/07/2020₪219לרישום
- ב' ימית צהרון 1.7-1301/07/2020 - 13/07/2020₪219לרישום
- ב' סביונים צה 1.7-1301/07/2020 - 13/07/2020₪219לרישום
- ב' עלומים צהר1.7-13.01/07/2020 - 13/07/2020₪219לרישום
- ב'אור אבנר צ.1.7-13.01/07/2020 - 13/07/2020₪219לרישום
- ב'אלמוגים צהר1.7-13.01/07/2020 - 13/07/2020₪219לרישום
- ב.אורים צהר1.7-13.701/07/2020 - 13/07/2020₪219לרישום
WhatsApp chat