logo
קטלוג חוגים דיגיטלי

אילוף כלבים וכלבנותכדורשת ריקודי בטןאורגןהחממה הטכנולוגיתציור ואומנותאנגליתקפוארהכושר לילדיםמרכז למידהזומבהטניסכדור סלגיטרהחבורת הזמרכדור עףכדור רגללהקת המתנ"סמחולסיוףקארטהחוג לבישולהכנה לכיתה אעיצוב וחיטובפסנתרשחמטחוגי ספורטקייטנת בתי ספרפעילויות הגימלאים לוח חופשות צהרוני תשפ"בנוהל הצעות מחיר להפקת תוכן לאירוע פורים העירוני 2020צהרון - צהרון א,ב אמיריםהתעמלות אומנותית תשפ"דנוהל הצעות מחיר הגברה תאורה ומסכים טקסי הזיכרון 2021אוריםאלמוגיםסביוניםימיתעלומיםמכרזיםבתי ספרמחזור בקייטנת ספורטמידע לפרסוםמיקומים ומסגרות לקייטנות חנוכהכדורגל מרכז קליטהמדיניות החזריםלוח חופשות צהרוני תשפ"דצהרוני בתי ספר תשפ"גמחנה כדורסל פסחלוח חופשות צהרונים - תשפ"דקייטנות מחזור ב'קייטנות מחזור ב' גניםקייטנות מחזור בתי ספר ב'התעמלות אמנותיתמחנה כדורסל פסח 2023חוגי ספורטחוגי שלוחת מנדל והחממה הטכנולוגיתמחנות כדורסלהתעמלות אמנותית