מנהלת
ענת שבת
מייל
טל:
פקס:04-8743945

אגף הגיל הרך

תפיסתנו החינוכית:

הגיל הרך מתמקד בשנים שבין לידה עד גיל שש ,לכן שנות החיים הראשונות הן החשובות והמשמעותיות ביותר לבניית הזהות והביטחון העצמי של הילדים, בהתאם לכך אנו מאפשרים לילד להתנסות ולבחור מתוך מגוון רחב של חוויות ומעודדים להאמין בכוחותיו וביכולתו.

גישתנו החינוכית מושתת על דיאלוג שמתקיים בין הילד, המחנך ,ההורה ולכן אנו מאמינים בשיתוף פעולה בין כל הגורמים.

מעגלי יחסים:

ההסתכלות על מסגרות הגיל הרך מקיפה ארבעה מעגלי יחסים, הקשורים זה בזה: מעגל הילדים, הצוותים, ההורים והקהילה.

מעגל הילדים: כל ילד הוא יחיד וייחודי ויש לו אפשרות לביטוי אישי ולחופש בתוך מסגרת מאורגנת וברורה.

מעגל הצוותים: צוות מקצועי מתמחה ומרחיב ידע, מחויב לעמידה בסטנדרטים מקצועיים .

מעגל ההורים: המתנ״ס רואה עצמו שותף של ההורים בחינוך ילדיהם, על כן מחויב ליחסים פתוחים וכנים, תוך תקשורת יעילה בין הצוותים החינוכיים לבין ההורים.

מעגל הקהילה: המתנ״ס פועל תוך דיאלוג מתמיד עם מרכיביה השונים של הקהילה.

מטרות אגף הגיל הרך:

קידום ופיתוח מסגרות איכותיות בגיל הרך.

פיתוח ידע מקצועי לצוותים החינוכיים במסגרות השונות.

פיתוח וטיפוח קשרים עם גורמים בקהילה. (הורים, מח' החינוך, משרדי ממשלה, צוותי המסגרות הפורמאליות ועוד...)